מחניים מרכז לקליטה רוחנית ליהודי רוסיה

תרומה למחניים מבטיחה את עתיד העם היהודי!

החשבון בנק שלנו מחניים

בנק לאומי 50542850-904

הכתובת שלנו: לונץ 2,ירושלים ישראל

טל: 6256006-02

פקס: 6257117-02

תודה!